90-päevase pühakirja väljakutse - piibel
Kui soovite hakata pühakirju lugema iga päev, on hea viis alustamiseks osaleda 90-päevasel lugemisväljakutsel. See aitab teil harjuda igapäevase lugemisega ja saate sel ajal läbi ka kogu pühakirja köite.

Teid hämmastab, kui palju suudate 90-päevase väljakutsega hakkama saada. Siin on ajakava, kuidas saate täna oma väljakutsega edasi minna.

Piibel

1. päev: 1. Moosese 1: 1 kuni 1. Moosese 16:16
2. päev: 1. Moosese 17: 1 kuni 1. Moosese 28:19
3. päev: 1. Moosese 28:20 kuni 1. Moosese 40:11
4. päev: 1. Moosese 40:12 kuni 1. Moosese 50:26
5. päev: 2. Moosese 1: 1 kuni 2. Moosese 15:18
6. päev: 2. Moosese 15:19 kuni 2. Moosese 28:43
7. päev: 2. Moosese 29: 1 kuni 2. Moosese 40:38
8. päev: 3. Moosese 1: 1 kuni 3. Moosese 14:32
9. päev: 3. Moosese 14:33 kuni 3. Moosese 26:26
10. päev: 3. Moosese 26:27 numbritele 8:14
11. päev: Numbrite 8:15 kuni Numbrite 21: 7
12. päev: Numbrite 21: 8 kuni Numbritele 32:19
13. päev: Numbrite 32:20 kuni 5. Moosese 7:26
14. päev: 5. Moosese 8: 1 kuni Moosese 23:11
15. päev: 5. Moosese 23:12 kuni Moosese 34:12
16. päev: Joshua 1: 1 Joosuale 14:15
17. päev: Joosua 15: 1 kohtunikele 3:27
18. päev: kohtunikud 3:28 kuni kohtunikud 15:12
19. päev: kohtunikud 15:13 kuni 1 Samuel 2:29
20. päev: 1 Saamueli 2:30 kuni 1 Saamueli 15:35
21. päev: 1 Saamueli 16: 1 kuni 1 Saamueli 28:19
22. päev: 1. Saamueli 28:20 kuni 2. Saamueli 12:10
23. päev: 2. Saamueli 12:11 kuni 2. Saamueli 22:18
24. päev: 2. Saamueli 22:19 kuni 1 Kuningate 7:37
25. päev: 1 kuningad 7:38 1 kuningad 16:20
26. päev: 1 kuningate 16:21 kuni 2 kuningate 4:37
27. päev: 2 kuningat 4:38 kuni 2 kuningat 15:26
28. päev: 2 kuningat 15:27 kuni 2 kuningat 25:30
29. päev: 1 Kroonikad 1: 1 kuni 1 Kroonikad 9:44
30. päev: 1 kroonika 10: 1 kuni 1 kroonika 23:32
31. päev: 1 Kroonika 24: 1 kuni 2 Kroonika 7:10
32. päev: 2 Kroonika 7:11 kuni 2 Kroonika 23:15
33. päev: 2 Kroonika 23:16 kuni 2 Kroonika 35:15
34. päev: 2 Kroonikad 35:16 kuni Ezra 10:44
35. päev: Nehemja 1: 1 kuni Nehemja 13:14
36. päev: Nehemja 13:15 kuni Iiobi 7:21
37. päev: Iiobi 8: 1 kuni Iiobi 24:25
38. päev: Iiobi 25: 1 kuni Iiobi 41:34
39. päev: Iiobi 42: 1 kuni Laulud 24:10
40. päev: Laulud 25: 1 kuni Laulud 45:14
41. päev: Laulud 45:15 kuni Laulud 69:21
42. päev: Laulud 69:22 Laulud 89:13
43. päev: Laulud 89:14 kuni Laulud 108: 13
44. päev: Laulud 109: 1 kuni Laulud 134: 3
45. päev: Laulud 135: 1 kuni Õpetussõnad 6:35
46. ​​päev: Õpetussõnad 7: 1 kuni Õpetussõnad 20:21
47. päev: Õpetussõnad 20:22 Piiskoplastele 2:26
48. päev: Piiskoplaste 3: 1 laul Saalomoni 8:14
49. päev: Jesaja 1: 1 kuni Jesaja 13:22
50. päev: Jesaja 14: 1 kuni Jesaja 28:29
51. päev: Jesaja 29: 1 kuni Jesaja 41:18
52. päev: Jesaja 41:19 kuni Jesaja 52:12
53. päev: Jesaja 52:13 kuni Jesaja 66:18
54. päev: Jesaja 66:19 kuni Jeremija 10:13
55. päev: Jeremija 10:14 Jeremijale 23: 8
56. päev: Jeremija 23: 9 Jeremijale 33:22
57. päev: Jeremija 33:23 Jeremijale 47: 7
58. päev: Jeremija 48: 1 kuni Lamentations 1:22
59. päev: Lamentatsioonid 2: 1 Hesekieli 12:20-le
60. päev: Hesekieli 12:21 Hesekieli 23:39
61. päev: Hesekieli 23:40 Hesekieli 35:15-le
62. päev: Hesekieli 36: 1 Hesekieli 47:12
63. päev: Hesekieli 47:13 Danieli 8:27
64. päev: Taanieli 9: 1 kuni Hoosea 13: 6
65. päev: Hoosea 13: 7 kuni Amos 9:10
66. päev: Amos 9:11 kuni Nahum 3:19
67. päev: Habakuk 1: 1 Sakarja 10:12
68. päev: Sakarja 11: 1 Matteuse 4:25
69. päev: Matteuse 5: 1 kuni Matteuse 15:39
70. päev: Matteuse 16: 1 kuni Matteuse 26:56
71. päev: Matteuse 26:57 Markusele 9:13
72. päev: Markuse 9:14 Luuka 1-le
73. päev: Luuka 2: 1 kuni Luuka 9:62
74. päev: Luuka 10: 1 kuni Luuka 20:19
75. päev: Luuka 20:20 kuni Johannese 5:47
76. päev: Johannese 6: 1 kuni Johannese 15:17
77. päev: Johannese 15:18 Apostlite teod 6: 7
78. päev: Apostlite teod 6: 8 kuni Ap 16:37
79. päev: Apostlite teod 16:38 kuni Ap 28:16
80. päev: Apostlite teod 28:17 roomlastele 14:23
81. päev: roomlased 15: 1 - 1 korintlastele 14:40
Päev 82: 1 korintlastele 15: 1 galaatlastele 3:25
83. päev: Galaatlastele 3:26 kuni Koloslastele 4:18
84. päev: 1 tessalooniklased 1: 1 Philemon 25-ni
85. päev: Heebrealastele 1: 1 ja Jaakobusele 3:12
86. päev: Jakoobuse 3:13 kuni 3 Johannese 14
87. päev: 1. juuli Ilmutuse 17:18
88. päev: Ilmutuse 18: 1 Ilmutuse 22:21
89. päev: lisapäev järelejõudmiseks
90. päev: lisapäev järelejõudmiseks

Video Juhiseid: Meet the Mormons Official Movie - Full HD (Jaanuar 2021).