FHE - Jeesuse Kristuse jüngriks saamine
Jeesuse Kristuse jüngriks saamine

TARVIKUD: Pühakirjakomplekt iga pereliikme jaoks, lastelauluraamat või hümniraamat, vanem Neal A. Maxwelli jüngriks saamine, Ensign, juuni 1996
(Selle jutu leidmiseks vaadake lehte lds.org ja klõpsake siis ajakirjadel.)

VALMISTAMINE: Uurige palvemeelselt vanem Neal A. Maxwelli juttu, et õpetada oma perele Jeesuse Kristuse jüngriks saamist.

LAUL: "Ma üritan olla Jeesuse moodi" Laste lauluraamat, lk. 78 või "Tule järgne mulle" hümnid, lk. 116

KIRJELDUS: Matteuse 11: 29-30


EESMÄRK

Kas pereliikmed saaksid aru, miks see on oluline ja kuidas neist võiks saada Jeesuse Kristuse jünger.


Tund:

KÜSI: Mida jünger tähendab? (Luba pereliikmetel vastata)

"Sõna jünger pärineb ladina keele jüngrilt, õppijalt. Kristuse jünger on see, kes õpib olema Kristuse sarnane - õpib mõtlema, tundma ja käituma nii, nagu ta teeb. Et olla tõeline jünger, täita seda õppeülesanne, on inimesele teadaolevalt kõige nõudlikum raviskeem. Ükski teine ​​distsipliin ei ole sellega võrreldav ei nõuete ega tunnustuste osas. See hõlmab inimese täielikku muutumist loodusliku inimese olekust pühakuks - see, kes armastab Issandat ja teenib kogu oma südame, jõu, mõistuse ja jõu abil. " [Chauncey C. Riddle, Ensign 1974]

Arutage, mida Päästja mõtles, kui ütles: "Tule järgne mulle". (Luuka 18:22) Arutage kindlasti läbi, mida iga pereliige saab teha Kristuse järgimiseks.

Oma jutus vanem Neal. A. Maxwell väidab, et üksi teadmine ei saa meid päästa. Mida ta teie arvates selle all silmas peab? Mida saaksime teha, et olla kindlad, et me ei tugine ainult teadmistele? Miks peame tegutsema ja tegema?

Mida tähendab olla "looduslik inimene" ja kuidas me sellest üle saame? (Vt Moosia 3:19)

Miks on oluline valida oma sõpru targalt?

"Kas on võimalik jüngerlust arendada, kui kellelgi pole algset sisemist soovi jüngriks?" (Vt vanemat Maxwelli juttu Suurest pöördest.)

Vanem Maxwell hoiatas meid, et "üks ohtudest, millega me jüngrite silmis kokku puutume, on triivimine". Paulus ütleb, et me saame seda teha sellega, et "muutume oma mõtetes väsinud ja nõrgaks" (Heebrealastele 12: 3) Kuidas saaksime oma jüngerluses seda ohtu vältida?

Vanem Maxwell arutleb teemal "Momentide määratlemine". Mis on määrav hetk? Laske pereliikmetel jagada kõiki määratlevaid hetki, mis neil elus võivad olla.

Andke oma tunnistus Jeesuse Kristuse jüngriks saamise tähtsusest.Video Juhiseid: Meet the Mormons Official Movie - Full HD (Mai 2023).