Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon (RHK) 10
Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon (RHK) avaldab Maailma Terviseorganisatsioon Šveitsis Genfis. See hõlmas vaimse tervise häireid esimest korda 1948. aastal, selle kuuendas väljaandes. 1959. aastal tellis WHO pärast klassifitseerimisskeemi laialdast kriitikat Stengeli poolt läbi viidud vaimse tervise probleemide taksonoomiate ülemaailmse uuringu. Uuring näitas suuri erinevusi ja olulisi lahkarvamusi vaimse haiguse moodustamise ja selle diagnoosimise osas (diagnostilised kriteeriumid ja diferentsiaaldiagnoosid).

Kuid alles 1968. aastal rakendati Stengeli soovitused kaheksandas väljaandes. RHK-8 oli kirjeldav ja toimiv ning ei võtnud endale kohustust ühegi etioloogia, patogeneesi ega psühholoogilise dünaamika teooriaga. Sellegipoolest oli see kategooriate segane paljusus ja see võimaldas ohjeldamatut kaasuvat haigust (samal patsiendil mitu diagnoosi).

ICD10 oli revolutsiooniline. See hõlmas arvukate nii riiklike kui ka rahvusvaheliste koostööuuringute ja -programmide tulemusi ning sisaldas Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni (Diagnostic and Statistics Manual (DSM) väljaandja, RHK ekvivalendi Põhja-Ameerikas) väljaandjat). Järelikult on RHK ja DSM nüüd üldjoontes sarnased.

Kuid erinevalt DSM-ist pakub RHK iga häire jaoks kahte komplekti diagnostilisi kriteeriume. Üks loetelu on diagnoosijale kasulik ja võimaldab kasutada mõnda vabadust ning praktiseerija otsustusvõimet. Teine komplekt on palju täpsem ja rangem ning mõeldud teadlaste ja teadlaste kasutamiseks õpingutes. Kuid kolmas, lihtsustatud klassifikatsioon on kohaldatav esmatasandi arstiabi osutamisel ja sisaldab ainult laia kategooriaid (dementsus, söömishäired, psühhootilised häired jne).

RHK10 käsitleb orgaanilisi, ainete kasutamisega seotud ja stressist põhjustatud häireid eraldi. F peatükk, mis käsitleb vaimse tervise häireid, jaguneb kümnesse rühma ja iga rühm omakorda jaguneb jällegi sajaks alaühikuks. Seega on F2 skisofreenia, F25 on skisoafektiivne häire ja F25.1 on depressiivne skisoafektiivne häire.

39 riigi 112 kliinilises keskuses tehtud rahvusvaheline uuring näitas, et RHK10 ei ole isiksusehäirete osas usaldusväärne diagnostiline vahend (Sartorius jt 1993). Neid leide ei korratud aasta hiljem USA-s ja Kanadas.

==============================================================

Autor Bio

Sam Vaknin on pahaloomulise enesearmastuse - nartsissismi revideeritud ja pärast vihma - kuidas lääned kaotasid ida autor. Ta oli Central Europe Review, globaalse poliitiku, PopMattersi, eBookWebi ja coffebreakblog kolumnist ning United Press Internationali (UPI) kõrgem ärikorrespondent. Ta oli vaimse tervise ja Kesk-Ida-Euroopa kategooriate toimetaja ajakirjades Open Directory ja Suite101.

Video Juhiseid: КАНЦЕРОГЕННОСТЬ МЯСА. Полный разбор аргументов ВОЗ. МЯСО ВРЕДНЕЕ КУРЕНИЯ!? (Aprill 2021).