Märgistus ja rahvusvahelised tegelasüksused

Märgistus ja rahvusvahelised tegelasüksused

Milline see välja näebNumbriline koodTähtkood
! !
" " "
# #
$ $
% %
& & &
' '
( (
) )
* *
+ +
, ,
- -
. .
/ /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
: :
; ;
< < <
= =
> > >
? ?
@ @
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
Mina Mina
J J
K K
L L
M M
N N
O O
Lk Lk
Q Q
R R
S S
T T
U U
V V
W W
X X
Y Y
Z Z
[ [
\ \
] ]
^ ^
_ _
` `
a a
b b
c c
d d
e e
f f
g g
h h
i i
j j
k k
l l
m m
n n
o o
lk lk
q q
r r
s s
t t
u u
v v
w w
x x
y y
z z
{
}
~ ~
– –
— —
Œ Œ Œ
œ œ œ
Š Š Š
š š š
Ÿ Ÿ Ÿ
ˆ ˆ ˆ
˜ ˜ ˜

Video Juhiseid: Meet the Mormons Official Movie - Full HD (Aprill 2021).