Kiusatus
Kiusatus, meelitamine, vaimustus, meelitamine, peitmine. Need on kõik sõnad, mis on kiusatuse sünonüümid. Kristlastena mõtleme kiusatusele tavaliselt midagi, mis haarab meie tähelepanu ja paneb meid tegema midagi sellist, mida me ei peaks. Piibel näitab meile mõnda tavalist viisi, kuidas me kiusatuse tagajärjel pattu teeme. See näitab ka seda, kuidas vältida lõksu sattumist.

Vaatame kahte kuulsat ahvatluslugu.

Eve kohtus saatanaga kohtudes kiusatusega - mao kujul. Saatan ahvatles Evat panema esimese patu, jättes tähelepanuta Jumala konkreetsed käsud. Jumal oli nii Aadamale kui Eevale selgeks teinud, et nad ei tohi süüa aia keskel seisvast hea ja kurja tundmise puust. Kui nad seda teeksid, siis nad sureksid.

Saatan pani Eeva kahtlema Jumala sõnas, kui ta küsis: "Kas Jumal tõesti ütles ...?"

Ta pani ta Jumala olemuses kahtlema, öeldes, et naine ei sure, vaid et puuvilja söömine muudab ta Jumala sarnaseks. Saatan pani Eeva mõtlema, et Jumal hoiab teda oma potentsiaalist tagasi.

Eve vaatas vilja ja nägi, et see sobib hästi söömiseks, oli silmale ilus ja uskus, et see teeb temast tarka. Ta võttis selle saatusliku hammustuse ja andis oma abikaasale mõned.

Eeva kukkus läbi kiusatuse katse. Ta kuulas, kui mao keerutas Jumala sõnu. Ta vaatas puu vilja. Ta mõtles selle eelistele. Ta sõi puuvilju. (1. Moosese 3: 1-5)

Saatan astus uuesti sisse, kui Jeesus oli just lõpetanud 40-päevase paastu.
Kui saatan kohtus Jeesusega kõrbes, oli Jeesus näljane. Saatan alustas kiusatusega, et on kindel, et töötab. Ta käskis Jeesusel kasutada oma üleloomulikke võimeid Jumala Pojana enda motiivideks, muutes kivid leivaks.

Jeesus vastas talle Jumala sõnaga. Inimene ei ela ainult füüsilises toidus, vaid jumalasõnas.

Saatan viis Jeesuse templi kõrgeimasse kohta. Ta palus Jeesusel taas kasutada oma väge. Seekord hüppa ära, sest inglid ei lase Tal haiget teha. Jeesus vastas Jumala sõnaga. Ta ei seaks Issanda Jumalat proovile.

Saatan näitas Jeesusele kõiki maailma kuningriike ja lubas anda selle kõik talle, kui ta saatanat kummardab. Jeesus käskis saatanal Temast eemale pääseda, sest on kirjutatud: Kummardage Issandat, oma Jumalat ja teenige ainult teda.

Jeesus ei tegelenud kunagi kiusatustega. Ta vastas ainult jumala sõnaga. (Matteuse 4: 3-9)

Selles elus seisame silmitsi kiusatusega patustada iga päev. Pole tähtis, kui kindlalt me ​​otsustame teha seda, mis on õige, patt näib meid hiilivana. Mõnda kiusatust on raskem ära tunda ja paljudest on raske eemale pöörata. Kristlikku elu pole kerge edukalt välja elada. Ühel päeval võib tekkida kiusatus soovida teise juhi suhtes halba tahet, teha pilti, valetada, olla kohusetundlik, olla armukade, kahelda Jumala sõnas või teha abielurikkumist.

Kiusatused on osa elust ja Jumal teab, et alati ei õnnestu meil neid vältida. Piiblilõikes, mida me nimetame Issanda palveks, mis on Jeesuse näide palvetamise kohta, sisaldab Ta abipalvet kiusatuse vältimiseks. (Matteuse 6: 9-14)

Kiusatuste ja pattude puhul on kurb asi see, et me ei saa selles süüdistada kedagi teist. James kasutab erksaid pilte, et näidata, et kiusatuse allikas on meie seest. See on inimese enda iha, mis tõmbab nad seda otsides välja ja sünnitab siis patu ja koos sellega surma. (Jakoobuse 1: 14-15)

Kuid me ei pea olema omaenda himu ohvrid. James käsib meil alistuda Jumalale ja astuda pattude vastu seisma ning saatanast väljub kiiresti. Ta põgeneb. (Jakoobuse 4: 7)

Mis ahvatleb sind tegema midagi sellist, mida sa ei peaks?

    Kiusatusest ülesaamine on igapäevane otsing:
  • Alustage oma päeva Jumala sõna ja palvega.
    • Moodustage lugemisplaan ja lugege oma piiblit iga päev, isegi kui see on üks peatükk või lõik.
    • Palvetage Jumala juhtimise ja kiusatuse eest kaitsmise eest.
  • Kiusatusega silmitsi seistes, selle asemel, et sellele rääkida, sellele otsa vaadata või sellele mõelda, pöörduge Jeesuse poole, paluge abi ja pidage meeles Tema sõna.
  • Seista koos Jeesusega patu vastu ja saatan põgeneb.

Külastage foorumeid ja liituge selle kiusatuse teemalise aruteluga.
Kliki siiaVideo Juhiseid: Dynamint Feat. Jüri Vlassov - Kiusatus (Aprill 2021).